Accions del document

Drets i Deures a l'Estatuto del Estudiante Universitario

Comparteix Share
L'Estatuto del Estudiante és un Reial Decret que regula la figura de l'estudiantat universitari

BOEDescarrega't aquí el text de l'Estatuto del Estudiante publicat al BOE

Estauto del Estudiante Universitario


ACTUALMENT EL CEUCAT ESTÀ TREBALLANT EN UNA NOVA CARTA DE DRETS I DEURES DELS UNIVERSITARIS CATALANS

El Estatuto del Estudiante Universitario és un Reial Decret aprovat pel govern Zapatero que regula laa figura de l'Estudiantat Universitari d'una forma general.

 

Consulta:

 1. drets de l'estudiantat universitari
 2. deures de l'estudiantat universitari
 3. drets dels representants d'estudiants
 4. deures dels representants d'estudiants

A banda de drets i deures el Reial Decret parla de:

 

 • L'accés i l'admissió a la universitat
 • La movilitat estudiantil
 • Les tutories
 • La programació docent
 • L'avalauació de l'estudiantat
 • La participació i la representació
 • Beques i ajudes
 • El Consejo de Estudiantes Universitario del Estado
 • L'esport
 • La formació en valors
 • La participació social i la cooperació al desenvolupament
 • L'atenció a l'universitari
 • Les asociacions d'antics alumnes

 

DRETS DE L'ESTUDIANTAT

 • Igualtat de drets i deures, independentment del centre on s'estudii
 • No discriminació
 • La una formació acadèmica de qualitat
 • Escollir la universitat on es vol estudiar, respectant els limits de places
 • A la igualtat d'oportunitats
 • A una bona conciliació de la vida acadèmica i familiar
 • A l'asessorament per part dels professors
 • A ésser informat de les normes
 • A una avaluació objectiva
 • A reconèixer academicament activitats com l'espart o la participació
 • A participar en programes de movilitat
 • A utilitzar instal·lacions adequades i accessible
 • A rebre informació sobre prevenció de riscos
 • A gaudir de beques
 • A ser incorporats en activitats de cooperació i responsabiltat social
 • A la llibertat de reunió, d'expressió i d'associació
 • A tenir una representació activa i participativa
 • A participar en l'elecció dels òrgans de govern
 • A participar de forma corresponsable en l'eleboració de normatives
 • A que les seves dades personals siguin utiltizades correctament
 • A rebre un tractament no sexista
 • Al reconeixement de l'autoria dels treballs que hagin realitzat
 • A elegir el grup de docència
 • A poder fer pràctiques en empreses
 • A participar en els processos d'avaluació de la qualitat

DEURES DE L'ESTUDIANTAT

 • Tenir una presència activa y responsable a la universitat
 • Respectar els membres de la comunitat universitària
 • Utilitzar correctament els béns i les instal·lacions de la universitat
 • Abstenir-se de participar en activitats fraudulentes
 • Participar de forma responsable en les activitats universitàries
 • Conèixer i complir la normativa
 • Respectar el nomi els símbols de la universitat
 • Promoure activament la no discriminació per raó de gènere
 • Exercir les responsabilitats pròpies dels seus càrrecs de representació
 • Informar als seus representants dels acord dels òrgans de govern
 • Contribuir a la millora del funcionament de la universitat

DRETS DELS REPRESENTANTS

 • Lliure exercici de la seva representació
 • Expressar-se lliurement
 • Rebre informació exacte i concreta de la informació que afecta als estudiants
 • Participar corresponsablement en la presa de decisions
 • A compatibiltar la tasca acadèmica amb la de representació
 • Disposar d'espais físics i electrònics per difondre la seva informació
 • Disposar de recursos tècnics i econòmics per desenvolupar les seves funcions

DEURES DELS REPRESENTANTS

 • Assistir a les reunions
 • Canalitzar les propostes i iniciatives del col·lectiu al que representa
 • Fer bon ús de la informació rebuda per raó del seu càrrec
 • Protegir els béns i drets de la universitat
 • Informar als seus representats de les activitats i resolucions dels òrgans de govern
darrera modificació: Març 2012
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS Accessibilitat Avís legal   Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes. CEUCAT.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech