Accions del document

Decret de preus curs 2013-14

Comparteix Share
Resum del decret de preus del curs 2013-14

El decret de preus

Pots descarregar el decret de preus publicat al DOGC aquí.
També pots consultar els decrets d'anys anteriors aquí.

Preus dels Crèdits

Els preus des crèdits els fixa la Generalitat a través del Decret de Preus, dins els límits que fixa la Conferència General de Política Universitària, previ debat al Consell Interuniversitari de Catalunya. Per a graus i estudis no adaptats a l'espai d'educació superior es manté el preu de l'any anterior.

El preu depèn del grau d'experimentalitat dels estudis (primera matricula):

GRAUS
1r i 2n CICLE MASTERS
Estructura docent A 25,27€ Grau experimentalitat 1 19,67€ Habilitants* 40,88€
Estructura docent B 35,77€ Grau experimentalitat 2 20,22€ No habilitants**
65.41€***
Estructura docent C 39,53€ Grau experimentalitat 3 27,85€

Grau experimentalitat 4 28,58€

* Són màsters habilitants aquells que habiliten per activitats professionals regulades (enginyeries, etc.)
** Són màsters que no habiliten per a l'exercici de la professió regulada.
*** La universitat podrà aplicar un descompte de fins el 30%.


Si vols conèixer el grau d'experimentalitat dels teus estudis o si el teu màster és habilitant o no, clica AQUÍ.

En funció del teu nivell de renda, pots gaudir d'un descompte de fins el 100% respecte aquests preus. Per fer-ho has de sol·licitar les beques EQUITAT.
Consulta-ho
aquí.

Doctorat:
- Direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi doctoral: 398,33 €
- Lectura i defensa de la tesi doctoral: 155,78 €

Segones i successives matrícules

En funció del nombre de vegades que has matriculat una assignatura, el preu del crèdit es multiplica per un factor corrector:


1r i 2n Cicle no adaptat a EEES
(diplomatures, llicenciatures,...)

Graus Màsters professionalitzadors Màsters no professionalitzadors
PRIMER COP 1,0 1,0 1,0 1,0
SEGON COP 1,2 1,2 1,2 1,625
TERCER COP 2,6 2,6 2,6 1,750
QUART COP I SUCCESSIUS 3,6 3,6 3,6 1,875


Segons i successius ensenyaments

Si ja tens un títol universitari oficial i vols estudiar una altra titulació, cal multiplicar el preu dels crèdits per 1,4.

 

Excepcions:

 

  • Estudiants que hagin superat els estudis d’un únic primer cicle i vulguin prosseguir els seus estudis en un segon cicle no adaptats a l'EEES.
  • Estudiants que havent iniciat uns estudis amb doble titulació hagin obtingut el títol d’una de les titulacions i s’hagin de matricular d’algun crèdit de l’altra titulació.
  • Estudiants que hagin obtingut els seus títols universitaris oficials previs únicament en universitats privades o en centres docents adscrits que apliquin preus privats.

Taxes de matrícula

La matrícula universitària està formada pel preu dels crèdits i diverses taxes afegides.

Taxa de gestió d'expedient

Aquesta taxa la fixa la Generalitat al Decret de Preus, i ha augmentat segons l'IPC. El seu valor actual és:

>> 54,16€/quadrimestre si es fa matrícula quadrimestral
>> 69,31€ si es fa matrícula anual

Taxes de serveis

El Consell Social de cada universitat pot fixat una taxa addicional per la matrícula del seu estudiantat per tal d'augmentar els ingressos de la Universitat. La majoria d'universitats catalanes apliquen una taxa de 70 €.

Descomptes i excempcions

Familia Nombrosa General: 50% descompte
Familia Nombrosa especial: 100% de bonificació
Matrícula d'honor al batxillerat: 100% de bonificació al primer curs dels estudis
Matrícula d'honor al curs anterior: 100% de bonificació en nombre de crèdits iguals als que ha obtingut aquesta qualificació
Persones discapacitades (igual o superior al 33% de discapacitat): 100% de bonificació
Víctimes de terrorisme (conjugues i descendents): 100% de bonificació
Víctimes de violència de gènere (descendent que depenen dels progenitors): 100% de bonificació

Beques del Ministeri

Resta pendent de publicació per part del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport la regulació de les beques per al proper curs. De moment s'està treballant amb el Projecte de Real Decret pel que s'estableix els umbrals de renta i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajuda a l'estudi.

Podem avançar però la intenció d'endurir encara més els requisits acadèmics i fer les assignacions de quanties econòmiques variables en funció de criteris econòmics i acadèmics.

Beques de la Generalitat

Resta també pendent la publicació de les ajudes a l'estudi de l’Agencia de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca per a les universitats catalanes.

 

Grau d'experimentalitat dels estudis

Graus EEES

El Decret de Preus fixa l'estructura docent de cadascún dels graus adaptats a l'EEES:

Estructura docent A


Estudis amb coeficient d’estructura docent A
Administració i direcció d’empreses
Anglès
Antropologia i evolució humana
Antropologia social i cultural
Ciència política i gestió pública
Ciències empresarials – gestió
Ciències polítiques i de l’Administració
Comptabilitat i finances
Comunicació cultural
Criminologia
Criminologia i polítiques públiques de prevenció
Dret

Economia
Educació infantil
Educació primària
Educació social
Empresa i tecnologia
Empresa internacional
Estudis anglesos
Estudis àrabs i hebreus
Estudis catalans i occitans
Estudis clàssics
Estudis d'anglès i català
Estudis d'anglès i de clàssiques
Estudis d'anglès i espanyol
Estudis d'anglès i francès
Estudis de català i de clàssiques
Estudis de català i espanyol
Estudis de francès i català
Estudis de francès i de clàssiques
Estudis de francès i espanyol
Estudis d’espanyol i de clàssiques
Estudis francesos
Estudis hispànics: llengua i literatura
Estudis internacionals d’economia i empresa/International Business Economics
Estudis literaris
Filologia catalana
Filologia clàssica
Filologia hispànica
Filologia romànica
Filosofia
Filosofia, política i economia
Finances i comptabilitat
Geografia
Geografia i ordenació del territori
Geografia i ordenació del territori -en xarxa-
Geografia, ordenació del territori i gestió del medi ambient
Gestió i administració pública
Història
Història de l’art
Humanitats
Lingüística
Llengua i literatura catalanes
Llengua i literatura espanyoles
Llengua i literatura hispàniques
Llengües i literatures modernes
Mestre d’educació infantil
Mestre d’educació primària
Musicologia
Pedagogia
Relacions laborals
Relacions laborals i ocupació
Sociologia
Treball social
Turisme

Estructura docent B


Arqueologia
Arquitectura
Arquitectura tècnica
Belles arts
Biologia
Biologia ambiental
Bioquímica
Bioquímica i biologia molecular
Biotecnologia
Ciència i salut animal
Ciència i tecnologia dels aliments
Ciències ambientals
Ciències i tecnologies de l’edificació
Comunicació audiovisual
Comunicació i industries culturals
Comunicació i periodisme audiovisuals
Conservació-restauració de béns culturals
Disseny
Enologia
Estadística
Estadística aplicada
Estudis d’Àsia oriental –japonès-
Estudis d’Àsia oriental –xinès-
Farmàcia
Física
Genètica
Geologia
Gestió aeronàutica
Informació i documentació
Llengües aplicades
Logopèdia
Matemàtiques
Microbiologia
Nanociència i nanotecnologia
Nutrició humana i dietètica
Periodisme
Podologia
Psicologia
Publicitat i relacions públiques
Química
Traducció i interpretació -alemany-
Traducció i interpretació -anglès-
Traducció i interpretació -francès-
Traducció i interpretació -llengua de signes catalana-

Estructura docent C


Biologia humana
Ciències biomèdiques
Ciències i tecnologies de telecomunicació
Enginyeria biomèdica
Enginyeria agrària i alimentària
Enginyeria agrícola
Enginyeria agroalimentària
Enginyeria agroambiental i del paisatge
Enginyeria alimentària
Enginyeria civil
Enginyeria d’aeronavegació
Enginyeria d’aeroports
Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte
Enginyeria de la construcció
Enginyeria de materials
Enginyeria de recursos energètics i miners
Enginyeria de sistemes audiovisuals
Enginyeria de sistemes biològics
Enginyeria de sistemes de telecomunicació
Enginyeria de sistemes electrònics
Enginyeria de sistemes TIC
Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil
Enginyeria elèctrica
Enginyeria electrònica de telecomunicació
Enginyeria electrònica industrial i automàtica
Enginyeria en sistemes audiovisuals
Enginyeria en sistemes i tecnologia naval
Enginyeria en tecnologies aeroespacials
Enginyeria en tecnologies industrials
Enginyeria en vehicles aeroespacials
Enginyeria física
Enginyeria forestal
Enginyeria geològica
Enginyeria geomàtica i topografia
Enginyeria informàtica
Enginyeria marina
Enginyeria mecànica
Enginyeria nàutica i transport marítim
Enginyeria química
Enginyeria telemàtica
Fisioteràpia
Infermeria
Medicina
Odontologia
Òptica i optometria
Veterinària

1rs i 2ns cicles

El Decret de Preus fixa el grau d'experimentalitat dels 1rs i 2ns cicles:

Grau d'experimentalitat 1

Llicenciatures: antropologia social i cultural, ciències del treball, ciències polítiques i de l’administració, dret,
filologies (alemanya, anglesa, àrab, catalana, clàssica, eslava, francesa, gallega, hebrea, hispànica, italiana,
portuguesa i romànica), filosofia, història, història de l’art, història i ciències de la música, humanitats,
lingüística, sociologia, teoria de la literatura i literatura comparada.
Diplomatures: gestió i administració pública, relacions laborals i treball socia

Grau d'experimentalitat 2

Llicenciatures: administració i direcció d’empreses, ciències actuarials i financeres, criminologia, documentació,
economia, geografia, investigació i tècniques de mercat, pedagogia, periodisme, psicologia, psicopedagogia,
publicitat i relacions públiques i traducció i interpretació (alemany, anglès i francès)
Diplomatures: biblioteconomia i documentació, ciències empresarials, educació social.
Mestre/a: especialitat en educació especial, educació física, educació infantil, educació musical, educació
primària i en llengua estrangera

Grau Experimentalitat 3

Llicenciatures: belles arts, ciències ambientals, ciències de l’activitat física i de l’esport, ciències i tècniques
estadístiques, comunicació audiovisual, estudis d’Àsia Oriental, física i matemàtiques.
Diplomatures: estadística, màquines navals, navegació marítima i turisme.
Enginyeries: enginyeria en informàtica i enginyeria en organització industrial.
Arquitectura.
Enginyeries tècniques: enginyeria tècnica aeronàutica, especialitat en aeronavegació. Enginyeria tècnica
agrícola, especialitat en explotacions agropecuàries, hortofructicultura i jardineria, indústries agràries i
alimentàries, mecanització i construccions rurals. Enginyeria tècnica de forestal, especialitat en: explotacions
forestals i indústries forestals. Enginyeria tècnica industrial, especialitat en: electricitat, electrònica industrial,
mecànica, química industrial i tèxtil. Enginyeria tècnica en informàtica de gestió, enginyeria tècnica en
informàtica de sistemes, enginyeria tècnica de mines, especialitat en explotació de mines. Enginyeria tècnica
d’obres públiques, especialitat en construccions civils, hidrologia, transports i serveis urbans. Enginyeria tècnica
en disseny industrial. Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en so i imatge. Enginyeria tècnica en
topografia. Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en: sistemes electrònics, sistemes de
telecomunicació, telemàtica. Enginyeria tècnica naval, especialitat en propulsió i serveis del vaixell.
Arquitectura tècnica

Grau d'experimentalitat 4

Llicenciatures: biologia, biotecnologia, bioquímica, ciència i tecnologia dels aliments, enologia, farmàcia,
geologia, màquines navals, medicina, nàutica i transport marítim, odontologia, química i veterinària.
Enginyeries: enginyeria agronòmica, enginyeria aeronàutica, enginyeria en automàtica i electrònica industrial,
enginyeria de camins, canals i ports, enginyeria en electrònica, enginyeria de forests, enginyer geòleg,
enginyeria industrial, enginyeria química, enginyeria de materials, enginyeria de telecomunicació i enginyeria
de mines.
Diplomatures: fisioteràpia, infermeria, logopèdia, nutrició humana i dietètica, òptica i optometria, podologia i
teràpia ocupacional.

Màsters habilitants

Advocacia
Enginyeria agronòmica
Enginyeria de camins, canals i ports
Enginyeria de forest
Enginyeria de mines
Enginyeria de telecomunicació
Enginyeria geològica i de mines
Enginyeria industrial
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes
Procurador
Psicologia general sanitària
Història de l’art
Humanitats
Lingüística
Llengua i literatura catalanes
Llengua i literatura espanyoles
Llengua i literatura hispàniques
Llengües i literatures modernes
Mestre d’educació infantil
Mestre d’educació primària
Musicologia
Pedagogia
Relacions laborals
Relacions laborals i ocupació
Sociologia
Treball social
Turisme
Història de l’art
Humanitats
Lingüística
Llengua i literatura catalanes
Llengua i literatura espanyoles
Llengua i literatura hispàniques
Llengües i literatures modernes
Mestre d’educació infantil
Mestre d’educació primària
Musicologia
Pedagogia
Relacions laborals
Relacions laborals i ocupació
Sociologia
Treball social
Turisme
darrera modificació: Juliol 2013
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes. CEUCAT.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech