Accions del document

Decret de preus curs 2011-12

Comparteix Share
Resum del decret de preus del curs 2011-12

El decret de preus

Pots descarregar el decret de preus publicat al DOGC aquí.
També pots consultar els decrets d'anys anteriors aquí.

Preus dels Crèdits

Els preus des crèdits els fixa la Generalitat a través del Decret de Preus, dins els límits que fixa la Conferència General de Política Universitària, previ debat al Consell Interuniversitari de Catalunya.


El preu del crèdit d'enguany ha augmentat un 7,6% (4 punts per sobre de l'IPC). El preu depèn del grau d'experimentalitat dels estudis:

GRAUS
1r i 2n CICLE MASTERS
Estructura docent A 15,16€ Grau experimentalitat 1 11,80€ Nivell I 24,31€
Estructura docent B 21,46€ Grau experimentalitat 2 12,13€ Nivell II 27,45€
Estructura docent C 23,72€ Grau experimentalitat 3 16,71€ Nivell III 31,42€
Grau experimentalitat 4 17,15€

Si vols conèixer el grau d'experimentalitat dels teus estudis clica AQUÍ.

En funció del nombre de vegades que has matriculat una assignatura, el preu del crèdit es multiplica per un factor corrector:
>>PRIMER COP:  1,0
>>SEGON COP: 1,5
>>TERCER COP I SUCCESSIUS: 3,0*

*El CEUCAT s'ha oposat a l'aplicació d'aquesta mesura pel curs 2011/12. Veure comunicat del CEUCAT. I de fet, s'ha evitat que el coeficient per segona matrícula també augmentés significativament.

Taxes de matrícula

La matrícula universitària està formada pel preu dels crèdits i diverses taxes afegides.

Taxa de gestió d'expedient

Aquesta taxa la fixa la Generalitat al Decret de Preus, i ha augmentat un 3,6% (l'IPC). El seu valor actual és:

>> 51,60€/quadrimestre si es fa matrícula quadrimestral
>> 66,30€ si es fa matrícula anual

Taxes de serveis

El Consell Social de cada universitat pot fixat una taxa addicional per la matrícula del seu estudiantat per tal d'augmentar els ingressos de la Universitat. Enguany totes les universitats han fixat un valor de 70€/any

Descomptes i excempcions

Familia Nombrosa General: 50% descompte
Familia Nombrosa especial: 100% de bonificació
Matrícula d'honor al batxillerat: 100% de bonificació al primer curs dels estudis
Matrícula d'honor al curs anterior: 100% de bonificació en nombre de crèdits iguals als que ha obtingut aquesta qualificació
Persones discapacitades (més de 33% de discapacitat): 100% de bonificació
Estudiants majors de 65 anys (sense cap altre títol universitari): 100% de bonificació
Víctimes de terrorisme: 100% de bonificació
Víctimes de violència de gènere: 100% de bonificació
Famílies monoparentals especial: 100% de bonificació
Famílies monoparentals general: 50% de bonificació

Beques del Ministeri

Com ja és habitual, el Ministeri d'Educació i Ciència oferirà  Beques del Règim General i de Mobilitat a aquelles famílies amb menor renda.

Com a novetat, enguany es penalitza el baix rendiment acadèmic i es premiarà el bon rendiment:
>> La beca NO cobreix terceres i successives matrícules (en el cas d'enginyeries i arquitectura a partir de la quarta)*
>> Es premiarà amb 150,00€ el bon rendiment acadèmic

Més informació

*A través del CEUCAT, el CdE s'ha oposat a l'aplicació d'aquesta mesura. El CdE, juntament amb altres politècniques va sol·licitar l'especial consideració per arquitectures i enginyeries, que finalment va ser tinguda en compte.

Beques de la Generalitat

La Generalitat de Catalunya, les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya, amb el 25% dels ingressos recaptats per l'augment per sobre l'IPC (un punt dels 7,6%), realitzaran per tal d’avançar amb el principi d’equitat, una convocatòria d’ajuts, a través de l’Agencia de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, adreçada als i a les estudiants d’aquestes universitats amb un nivell de renda i resultats acadèmics que establirà la convocatòria.
Les Bases de la Convocatòria encara no s'han fixat, i properament coordinadors del CdE (a través del CEUCAT:Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes) es reuniran amb el Director de l'AGAUR per tractar aquest tema.

Hi haurà dos tipus d'ajuts:
>>Beques equitat (per aplicar descomptes a famílies amb rendes baixa)
>>Beques per alt rendiment acadèmic (per aquells estudiants que tinguin un bon rendiment acadèmic)

La convocatòria es publicarà a través de l'AGAUR.

Grau d'experimentalitat dels estudis

Graus EEES

El Decret de Preus fixa l'estructura docent de cadascún dels graus adaptats a l'EEES:
Estructura docent A
Administració i direcció d’empreses
Anglès
Antropologia social i cultural
Ciència política i gestió pública
Ciències empresarials
Ciències polítiques i de l’Administració
Comptabilitat i finances
Comunicació cultural
Criminologia
Criminologia i polítiques públiques de prevenció
Dret
Economia
Educació infantil
Educació primària
Educació social
Empresa i tecnologia
Estudis anglesos
Estudis àrabs i hebreus
Estudis catalans i occitans
Estudis clàssics
Estudis d’anglès i català
Estudis d’anglès i de clàssiques
Estudis d’anglès i espanyol
Estudis d’anglès i francès
Estudis de català i de clàssiques
Estudis de català i espanyol
Estudis de francès i català
Estudis de francès i de clàssiques
Estudis de francès i espanyol
Estudis d’espanyol i de clàssiques
Estudis francesos
Estudis hispànics: llengua i literatura
Estudis internacionals d’economia i empresa/International Business Economics
Estudis literaris
Filologia catalana
Filologia clàssica
Filologia hispànica
Filologia romànica
Filosofia
Finances i comptabilitat
Geografia
Geografia i ordenació del territori
Geografia i ordenació del territori -en xarxa-
Geografia, ordenació del territori i gestió del medi ambient
Gestió d’empreses
Gestió i administració pública
Història
Història de l’art
Humanitats
Lingüística
Llengua i literatura catalanes
Llengua i literatura espanyoles
Llengua i literatura hispàniques
Llengües i literatures modernes
Mestre d’educació infantil
Mestre d’educació primària
Musicologia
Pedagogia
Relacions laborals
Relacions laborals i ocupació
Sociologia
Treball social
Turisme
Estructura docent B
Arqueologia
Arquitectura
Belles arts
Biologia
Biologia ambiental
Bioquímica
Bioquímica i biologia molecular
Biotecnologia
Ciència i salut animal
Ciència i tecnologia dels aliments
Ciències ambientals
Ciències i tecnologies de telecomunicació
Comunicació audiovisual
Comunicació i industries culturals
Comunicació i periodisme audiovisuals
Conservació-restauració de béns culturals
Disseny
Enginyeria agrària i alimentària
Enginyeria agrícola
Enginyeria agroalimentària
Enginyeria agroambiental i del paisatge
Enginyeria alimentària
Enginyeria civil
Enginyeria d’aeronavegació
Enginyeria d’aeroports
Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte
Enginyeria de la construcció
Enginyeria de materials
Enginyeria de recursos minerals
Enginyeria de sistemes audiovisuals
Enginyeria de sistemes biològics
Enginyeria de sistemes de telecomunicació
Enginyeria de sistemes electrònics
Enginyeria de sistemes TIC
Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil
Enginyeria d’edificació
Enginyeria elèctrica
Enginyeria electrònica de telecomunicació
Enginyeria electrònica industrial i automàtica
Enginyeria en sistemes audiovisuals
Enginyeria en sistemes i tecnologia naval
Enginyeria en tecnologies aeroespacials
Enginyeria en tecnologies industrials
Enginyeria en vehicles aeroespacials
Enginyeria física
Enginyeria forestal
Enginyeria geològica
Enginyeria geomàtica i topografia
Enginyeria informàtica
Enginyeria marina
Enginyeria mecànica
Enginyeria nàutica i transport marítim
Enginyeria química
Enginyeria telemàtica
Enologia
Estadística
Estadística aplicada
Estudis d’Àsia oriental -japonès-
Estudis d’Àsia oriental -xinès-
Farmàcia
Física
Genètica
Geologia
Gestió aeronàutica
Informació i documentació
Llengües aplicades
Logopèdia
Matemàtiques
Microbiologia
Nanociència i nanotecnologia
Nutrició humana i dietètica
Periodisme
Podologia
Psicologia
Publicitat i relacions públiques
Química
Traducció i interpretació - alemany
Traducció i interpretació - anglès
Traducció i interpretació - francès
Traducció i interpretació - llengua de signes catalana
Estructura docent C
Biologia humana
Ciències biomèdiques
Ciències mèdiques bàsiques
Enginyeria biomèdica
Fisioteràpia
Infermeria
Medicina
Odontologia
Òptica i optometria
Veterinària

1rs i 2ns cicles

El Decret de Preus fixa el grau d'experimentalitat dels 1rs i 2ns cicles:
Grau d'experimentalitat 1
Llicenciatures: antropologia social i cultural, ciències del treball, ciències polítiques i de l’administració, dret, filologies (alemanya, anglesa, àrab, catalana, clàssica, eslava, francesa, gallega, hebrea, hispànica, italiana, portuguesa i romànica), filosofia, història, història de l’art, història i ciències de la música, humanitats, lingüística, sociologia, teoria de la literatura i literatura comparada.
Diplomatures: gestió i administració pública, relacions laborals i treball social.
Grau d'experimentalitat 2
Llicenciatures: administració i direcció d’empreses, ciències actuarials i financeres, criminologia, documentació, economia, geografia, investigació i tècniques de mercat, pedagogia, periodisme, psicologia, psicopedagogia, publicitat i relacions
públiques i traducció i interpretació (alemany, anglès i francès).
Diplomatures: biblioteconomia i documentació, ciències empresarials, educació social.
Mestre/a: especialitat en educació especial, educació física, educació infantil, educació musical, educació primària i en llengua estrangera.
Grau Experimentalitat 3
Llicenciatures: belles arts, ciències ambientals, ciències de l’activitat física i de l’esport, ciències i tècniques estadístiques, comunicació audiovisual, estudis d’Àsia Oriental, física i matemàtiques.
Diplomatures: estadística, màquines navals, navegació marítima i turisme.
Enginyeries: enginyeria en informàtica i enginyeria en organització industrial.
Arquitectura.
Enginyeries tècniques: enginyeria tècnica aeronàutica, especialitat en aeronavegació. Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en explotacions agropecuàries, hortofructicultura i jardineria, indústries agràries i alimentàries, mecanització
i construccions rurals. Enginyeria tècnica forestal, especialitat en: explotacions forestals, i indústries forestals. Enginyeria tècnica industrial, especialitat en: electricitat, electrònica industrial, mecànica, química industrial i tèxtil. Enginyeria tècnica en informàtica de gestió, enginyeria tècnica en informàtica de sistemes, enginyeria tècnica de mines, especialitat en explotació de mines. Enginyeria tècnica d’obres públiques, especialitat en construccions civils, hidrologia, transports i serveis urbans. Enginyeria tècnica en disseny industrial. Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en so i imatge. Enginyeria tècnica en topografia. Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en: sistemes electrònics, sistemes de telecomunicació, telemàtica. Enginyeria tècnica naval, especialitat en propulsió i serveis del vaixell.
Arquitectura tècnica.
Grau d'experimentalitat 4
Llicenciatures: biologia, biotecnologia, bioquímica, ciència i tecnologia dels aliments, enologia, farmàcia, geologia, màquines navals, medicina, nàutica i transport marítim, odontologia, química i veterinària.
Enginyeries: enginyeria agronòmica, enginyeria aeronàutica, enginyeria en automàtica i electrònica industrial, enginyeria de camins, canals i ports, enginyeria en electrònica, enginyeria de forests, enginyer geòleg, enginyeria industrial, enginyeria química, enginyeria de materials, enginyeria de telecomunicació i enginyeria de mines.
Diplomatures: fisioteràpia, infermeria, logopèdia, nutrició humana i dietètica, òptica i optometria, podologia i teràpia ocupacional.

Màsters

El Consell Social fixa el nivell de cadascun dels màsters de la universitat.
darrera modificació: Juny 2012
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes. CEUCAT.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech