Accions del document

Decret de preus curs 2012-13

Comparteix Share
Resum del decret de preus del curs 2012-13

El decret de preus

Pots descarregar el decret de preus publicat al DOGC aquí.
També pots consultar els decrets d'anys anteriors aquí.

Preus dels Crèdits

Els preus des crèdits els fixa la Generalitat a través del Decret de Preus, dins els límits que fixa la Conferència General de Política Universitària, previ debat al Consell Interuniversitari de Catalunya.

Pots veure com ha estat el procés de gestació del CANVI DE SISTEMA DE PREUS en aquest cronologia

El preu del crèdit d'enguany ha augmentat un 66% (el màxim permès pel RD14/2012). El preu depèn del grau d'experimentalitat dels estudis:

GRAUS
1r i 2n CICLE MASTERS
Estructura docent A 25,27€ Grau experimentalitat 1 19,67€ Habilitants* 40€
Estructura docent B 35,77€ Grau experimentalitat 2 20,22€ No habilitants*
64€***
Estructura docent C 39,53€ Grau experimentalitat 3 27,85€

Grau experimentalitat 4 28,58€

* Són màsters habilitants aquells que habiliten per activitats professionals regulades (enginyeries, etc.)
*** La universitat podrà aplicar un descompte de fins el 30%

Si vols conèixer el grau d'experimentalitat dels teus estudis o si el teu màster és habilitant o no, clica AQUÍ.

En funció del teu nivell de renda, pots gaudir d'un descompte de fins el 100% respecte aquests preus. Per fer-ho has de sol•licitar les beques EQUITAT.
Consulta-ho
aquí.Segones i successives matrícules

En funció del nombre de vegades que has matriculat una assignatura, el preu del crèdit es multiplica per un factor corrector:

1r i 2n Cicle, Graus i màster habilitants*
màsters no habilitants*
PRIMER COP 1,0 1,0
SEGON COP 1,2 1,625
TERCER COP 2,6 1,750
QUART COP I SUCCESSIUS 3,6 1,875

Segons i successius ensenyaments

Si ja tens un títol universitari oficial i vols estudiar una altra titulació, cal multiplicar el preu dels crèdits per 1,4.

 

Excepcions:

 

 • Estudiants que hagin superat els estudis d’un únic primer cicle i vulguin prosseguir els seus estudis en un segon cicle.
 • Estudiants que havent iniciat uns estudis amb doble titulació hagin obtingut el títol d’una de les titulacions i s’hagin de matricular d’algun crèdit de l’altra titulació.
 • Estudiants que hagin obtingut els seus títols universitaris oficials previs únicament en universitats privades o en centres docents adscrits que apliquin preus privats.
 • Estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
 • Persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, així com el seu o la seva cònjuge i els seus fills o filles.
 • Les víctimes de violència de gènere, així com els seus fills o filles dependents.

Taxes de matrícula

La matrícula universitària està formada pel preu dels crèdits i diverses taxes afegides.

Taxa de gestió d'expedient

Aquesta taxa la fixa la Generalitat al Decret de Preus, i ha augmentat segons l'IPC. El seu valor actual és:

>> 52,99€/quadrimestre si es fa matrícula quadrimestral
>> 67,82€ si es fa matrícula anual

Taxes de serveis

El Consell Social de cada universitat pot fixat una taxa addicional per la matrícula del seu estudiantat per tal d'augmentar els ingressos de la Universitat. Si no canvia res, són 70€/any a totes les universitats.

Descomptes i excempcions

Familia Nombrosa General: 50% descompte
Familia Nombrosa especial: 100% de bonificació
Matrícula d'honor al batxillerat: 100% de bonificació al primer curs dels estudis
Matrícula d'honor al curs anterior: 100% de bonificació en nombre de crèdits iguals als que ha obtingut aquesta qualificació
Persones discapacitades (més de 33% de discapacitat): 100% de bonificació
Estudiants majors de 65 anys (sense cap altre títol universitari): 100% de bonificació
Víctimes de terrorisme: 100% de bonificació
Víctimes de violència de gènere: 100% de bonificació

Beques del Ministeri

Com ja és habitual, el Ministeri d'Educació i Ciència oferirà Beques del Règim General i de Mobilitat a aquelles famílies amb menor renda.

Com a novetat:
>> La beca NO segones ni successives matrícules
>> S'endureixen els requisits acadèmics (rendiment acadèmic mínim)
>> Es continuarà premiant amb 150,00€ el bon rendiment acadèmic

Beques de la Generalitat

La Generalitat de Catalunya, les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya, amb el 25% dels ingressos recaptats per l'augment per sobre l'IPC (un punt dels 7,6%), realitzaran per tal d’avançar amb el principi d’equitat, una convocatòria d’ajuts, a través de l’Agencia de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, adreçada als i a les estudiants d’aquestes universitats amb un nivell de renda i resultats acadèmics que establirà la convocatòria.


Hi haurà dos tipus d'ajuts:

 

>> Beques equitat segons la renda familiar (per aplicar descomptes a famílies amb rendes baixa, segons sis llindars) Segons la teva renda pots aconseguir els següents descomptes als crèdits matriculats per primer cop:

 • Llindar 0: 100% de descompte
 • Llindar 1: 50% de descompte
 • Llindar 2: 40% de descompte
 • Llindar 3: 30% de descompte
 • Llindar 4: 20% de descompte
 • Llindar 5: 10% de descompte
 • Llindar 6: 0% de descompte

Per saber-ne més ves a http://matriculauniversitaria.cat/

>> Beques excel·lència per alt rendiment acadèmic (per aquells estudiants que tinguin un bon rendiment acadèmic)

La convocatòria es publicarà a través de l'AGAUR.

 

Grau d'experimentalitat dels estudis

Graus EEES

El Decret de Preus fixa l'estructura docent de cadascún dels graus adaptats a l'EEES:

Estructura docent A

Administració i direcció d’empreses

Anglès

Antropologia social i cultural

Ciència política i gestió pública

Ciències empresarials

Ciències polítiques i de l’Administració

Comptabilitat i finances

Comunicació cultural

Criminologia

Criminologia i polítiques públiques de prevenció

Dret

Economia

Educació infantil

Educació primària

Educació social

Empresa i tecnologia

Estudis anglesos

Estudis àrabs i hebreus

Estudis catalans i occitans

Estudis clàssics

Estudis d’anglès i català

Estudis d’anglès i de clàssiques

Estudis d’anglès i espanyol

Estudis d’anglès i francès

Estudis de català i de clàssiques

Estudis de català i espanyol

Estudis de francès i català

Estudis de francès i de clàssiques

Estudis de francès i espanyol

Estudis d’espanyol i de clàssiques

Estudis francesos

Estudis hispànics: llengua i literatura

Estudis internacionals d’economia i empresa/International Business Economics

Estudis literaris

Filologia catalana

Filologia clàssica

Filologia hispànica

Filologia romànica

Filosofia

Finances i comptabilitat

Geografia

Geografia i ordenació del territori

Geografia i ordenació del territori -en xarxa-

Geografia, ordenació del territori i gestió del medi ambient

Gestió d’empreses

Gestió i administració pública

Història

Història de l’art

Humanitats

Lingüística

Llengua i literatura catalanes

Llengua i literatura espanyoles

Llengua i literatura hispàniques

Llengües i literatures modernes

Mestre d’educació infantil

Mestre d’educació primària

Musicologia

Pedagogia

Relacions laborals

Relacions laborals i ocupació

Sociologia

Treball social

Turisme

Estructura docent B

Arqueologia
Arquitectura
Belles arts
Biologia
Biologia ambiental
Bioquímica
Bioquímica i biologia molecular
Biotecnologia
Ciència i salut animal
Ciència i tecnologia dels aliments
Ciències ambientals
Ciències i tecnologies de telecomunicació
Comunicació audiovisual
Comunicació i industries culturals
Comunicació i periodisme audiovisuals
Conservació-restauració de béns culturals
Disseny
Enginyeria agrària i alimentària
Enginyeria agrícola
Enginyeria agroalimentària
Enginyeria agroambiental i del paisatge
Enginyeria alimentària
Enginyeria civil
Enginyeria d’aeronavegació
Enginyeria d’aeroports
Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte
Enginyeria de la construcció
Enginyeria de materials
Enginyeria de recursos minerals
Enginyeria de sistemes audiovisuals
Enginyeria de sistemes biològics
Enginyeria de sistemes de telecomunicació
Enginyeria de sistemes electrònics
Enginyeria de sistemes TIC
Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil
Enginyeria d’edificació
Enginyeria elèctrica
Enginyeria electrònica de telecomunicació
Enginyeria electrònica industrial i automàtica
Enginyeria en sistemes audiovisuals
Enginyeria en sistemes i tecnologia naval
Enginyeria en tecnologies aeroespacials
Enginyeria en tecnologies industrials
Enginyeria en vehicles aeroespacials
Enginyeria física
Enginyeria forestal
Enginyeria geològica
Enginyeria geomàtica i topografia
Enginyeria informàtica
Enginyeria marina
Enginyeria mecànica
Enginyeria nàutica i transport marítim
Enginyeria química
Enginyeria telemàtica
Enologia
Estadística
Estadística aplicada
Estudis d’Àsia oriental -japonès-
Estudis d’Àsia oriental -xinès-
Farmàcia
Física
Genètica
Geologia
Gestió aeronàutica
Informació i documentació
Llengües aplicades
Logopèdia
Matemàtiques
Microbiologia
Nanociència i nanotecnologia
Nutrició humana i dietètica
Periodisme
Podologia
Psicologia
Publicitat i relacions públiques
Química
Traducció i interpretació - alemany
Traducció i interpretació - anglès
Traducció i interpretació - francès
Traducció i interpretació - llengua de signes catalana

Estructura docent C

Biologia humana

Ciències biomèdiques

Enginyeria biomèdica

Fisioteràpia

Infermeria

Medicina

Odontologia

Òptica i optometria

Veterinària

1rs i 2ns cicles

El Decret de Preus fixa el grau d'experimentalitat dels 1rs i 2ns cicles:

Grau d'experimentalitat 1

Llicenciatures: antropologia social i cultural, ciències del treball, ciències polítiquesi de l’administració, dret, filologies (alemanya, anglesa, àrab, catalana, clàssica, eslava, francesa, gallega, hebrea, hispànica, italiana, portuguesa i romànica), filosofia, història, història de l’art, història i ciències de la música, humanitats, lingüística, sociologia, teoria de la literatura i literatura comparada.
Diplomatures: gestió i administració pública, relacions laborals i treball social.

Grau d'experimentalitat 2

Llicenciatures: administració i direcció d’empreses, ciències actuarials i financeres, criminologia, documentació, economia, geografia, investigació i tècniques de mercat, pedagogia, periodisme, psicologia, psicopedagogia, publicitat i relacions públiques i traducció i interpretació (alemany, anglès i francès).
Diplomatures: biblioteconomia i documentació, ciències empresarials, educació social.
Mestre/a: especialitat en educació especial, educació física, educació infantil, educació musical, educació primària i en llengua estrangera.

Grau Experimentalitat 3

Llicenciatures: belles arts, ciències ambientals, ciències de l’activitat física i de l’esport, ciències i tècniques estadístiques, comunicació audiovisual, estudis d’Àsia Oriental, física i matemàtiques.
Diplomatures: estadística, màquines navals, navegació marítima i turisme.
Enginyeries: enginyeria en informàtica i enginyeria en organització industrial.
Arquitectura.
Enginyeries tècniques: enginyeria tècnica aeronàutica, especialitat en aeronavegació. Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en explotacions agropecuàries, hortofructicultura i jardineria, indústries agràries i alimentàries, mecanització i construccions rurals. Enginyeria tècnica de forestal, especialitat en: explotacions de forestals, i indústries de forestals. Enginyeria tècnica industrial, especialitat en: electricitat, electrònica industrial, mecànica, química industrial i tèxtil. Enginyeria tècnica en informàtica de gestió, enginyeria tècnica en informàtica de sistemes,
enginyeria tècnica de mines, especialitat en explotació de mines. Enginyeria tècnica d’obres públiques, especialitat en construccions civils, hidrologia, transports i serveis urbans. Enginyeria tècnica en disseny industrial. Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en so i imatge. Enginyeria tècnica en topografia. Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en: sistemes electrònics, sistemes de telecomunicació, telemàtica. Enginyeria tècnica naval, especialitat en propulsió i serveis del vaixell.
Arquitectura tècnica.

Grau d'experimentalitat 4

Llicenciatures: biologia, biotecnologia, bioquímica, ciència i tecnologia dels aliments, enologia, farmàcia, geologia, màquines navals, medicina, nàutica i transport marítim, odontologia, química i veterinària.
Enginyeries: enginyeria agronòmica, enginyeria aeronàutica, enginyeria en automàtica i electrònica industrial, enginyeria de camins, canals i ports, enginyeria en electrònica, enginyeria de forests, enginyer geòleg, enginyeria industrial, enginyeria química, enginyeria de materials, enginyeria de telecomunicació i enginyeria de mines.
Diplomatures: fisioteràpia, infermeria, logopèdia, nutrició humana i dietètica, òptica i optometria, podologia i teràpia ocupacional.

Màsters habilitants

Advocacia

Enginyeria agronòmica

Enginyeria de camins, canals i ports

Enginyeria de forest

Enginyeria geològica

Enginyeria industrial

Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes. Especialitat en orientació en anglès

Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes. Especialitat en orientació educativa

Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaament d’idiomes. Especialitat en orientació en geografia-història

Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes. Especialitat en orientació en matemàtiques

Procurador

darrera modificació: Juliol 2013
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS Accessibilitat Avís legal   Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes. CEUCAT.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech