Accions del document

Agència per a la Qualitat del sistema Universitari de Catalunya (AQU)

Comparteix Share
L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalunya, és el principal instrument per a la promoció i l'avaluació de la qualitat al sistema universitari català.

Ens que en depenen

Web pròpia

Ens relacionats

AQU

 

AQU Catalunya té com a objectiu l'avaluació, l'acreditació i la certificació de la qualitat en l'àmbit de les universitats i dels centres d'ensenyament superior de Catalunya (ensenyaments, professorat, centres i serveis).

AQU 2011

Directius d'AQU amb representants del CEUCAT

Foto: AQU

Principals funcions

 • L'avaluació dels ensenyaments conduents a l'obtenció dels títols oficials i propis que imparteixin les universitats i els centres docents d'ensenyament superior.
 • La certificació de la qualitat dels ensenyaments, de la gestió i de les activitats de les universitats.
 • L'acreditació dels ensenyaments en el marc de l'espai europeu de la qualitat.
 • L'avaluació dels centres docents establerts a Catalunya que imparteixen ensenyaments conduents a l'obtenció de títols estrangers d'educació superior universitària.
 • L'acreditació dels sistemes i els procediments d'avaluació de la qualitat de les universitats, inclosos els que es refereixen a la funció docent del professorat.
 • L'emissió dels informes pertinents per a la contractació de professorat lector i professorat col·laborador.
 • L'emissió de les acreditacions de recerca i de recerca avançada.
 • L'avaluació de l'activitat desenvolupada pels investigadors, i la valoració dels mèrits individuals del personal docent, funcionari i contractat, per a l'assignació de complements retributius.
 • L'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador de les universitats privades.
 • La valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat, per a l'assignació de complements retributius, i l'avaluació de l'activitat docent del personal docent i investigador de les universitats privades.
 • L'avaluació de les activitats, els programes, els serveis i la gestió de les universitats i dels centres d'ensenyament superior.
 • La promoció de l'avaluació i de la comparació de criteris de qualitat en el marc europeu i internacional.
 • L'elaboració d'estudis per a la millora i la innovació dels models d'avaluació, certificació i acreditació.
 • L'emissió d'informes d'avaluació adreçats a les universitats, l'administració educativa, els agents socials i la societat en general.
 • L'assessorament de l'Administració educativa, les universitats i altres institucions en l'àmbit propi de les seves funcions.
darrera modificació: Desembre 2011
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS Accessibilitat Avís legal   Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes. CEUCAT.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech