Accions del document

Junta del CIC

Comparteix Share
La Junta és l'òrgan que pren les decisions en última instància, al Consell Interuniversitari de Catalunya

 

Representants

 • No hi ha estudiants

Més informació

Depèn de...

La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya és l'òrgan de gestió del Consell per a exercir les funcions que li encomana la Llei.

Està formada per alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya, els Rectors i els Presidents dels Consells Socials

junta CIC 2011
Junta del CIC 10/03/2011

Funcions

Corresponen a la Conferència General les funcions següents:
 1. Proposar al departament competent en matèria d'universitats els criteris per a elaborar la Programació universitària de Catalunya, un cop escoltada la Conferència General.
 2. Emetre informe de la proposta de Programació universitària de Catalunya i de les seves modificacions abans d'ésser aprovada pel departament competent en matèria d'universitats.
 3. Emetre informe de les propostes de creació o de reconeixement de les universitats públiques i privades, un cop consultada la Conferència General.
 4. Emetre informe de les propostes de places de nou accés dels centres docents universitaris propis de les universitats públiques i dels centres docents adscrits.
 5. Emetre informe de la proposta de preus públics acadèmics i de la resta de drets que estableixi la normativa vigent en relació amb els estudis conduents a l'obtenció dels títols universitaris oficials, i també de la política de beques, un cop escoltada la Conferència General.
 6. Conèixer els estudis de doctorat i altres estudis de postgrau i els programes d'extensió universitària, d'actualització i de formació continuada.
 7. Proposar mesures pertinents per a garantir la coordinació universitària, en especial pel que fa al règim d'admissió i de permanència dels estudiants i les convalidacions d'estudis.
 8. Articular mesures de foment de la flexibilitat dels plans d'estudis perquè s'adeqüin a les necessitats de l'exercici de la professió corresponent i de la societat catalana en general.
 9. Proposar mesures d'adaptabilitat dels plans d'estudis de les universitats als perfils professionals de la Unió Europea.
 10. Conèixer i elaborar, si escau, propostes de coordinació de les bases de dades interuniversitàries.
 11. Elaborar propostes de racionalització dels serveis que presten les universitats públiques, especialment quant a l'intercanvi i la mobilitat de llurs recursos humans i la creació de serveis conjunts d'interès comú.
 12. Impulsar mesures de coordinació entre els ensenyaments universitaris i els ensenyaments de formació professional de grau superior i de règim especial equivalents als universitaris.
 13. Nomenar els representants de les universitats públiques catalanes en altres organismes, si aquesta representació comprèn més d'una universitat, seguint el criteri d'aconseguir una representació equilibrada dels diferents sectors de la comunitat universitària representats en el Consell Interuniversitari de Catalunya.

 

darrera modificació: Gener 2012
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS Accessibilitat Avís legal   Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes. CEUCAT.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech