Accions del document

Consell de departament

Comparteix Share
A les universitats públiques el Consell de Departament és l'òrgan col·legiat de govern del Departament.

En la seva composició hi ha representants tant del Personal Docent Investigador (PDI) i del Personal d'Administració i Serveis (PAS) com de l'Estudiantat.

 

Les atribucions principals del Consell de Departament depenen dels estatuts de cada universitat, però solen ser:

 

 • elaborar i aprovar el reglament de funcionament intern;
 • elegir i revocar el director;
 • aprovar la relació i la distribució de les despeses i la seva execució;
 • aprovar la memòria anual de les seves activitats;
 • elaborar els informes que siguin de la seva competència;
 • programar i coordinar la tasca docent del Departament i proposar els programes de doctorat;
 • formular a la Junta de Facultat o d'Escola els suggeriments que cregui oportuns en relació amb els plans d'estudis;
 • instar la creació d'instituts universitaris d'investigació i d'altres centres de recerca;
 • organitzar cursos d'especialització o de divulgació, seminaris i cicles de conferències, dins de les seves àrees de coneixement i especialitats i fomentar la coordinació d'aquestes activitats amb altres departaments;
 • promoure la formalització de contractes amb entitats públiques o privades per a la realització de treballs científics, tècnics o artístics; proposar, per a la seva designació, els membres de les comissions de selecció del personal docent i investigador, funcionari i contractat;
 • proposar la contractació de professorat emèrit i visitant; proposar la contractació de personal, a l'efecte de recerca, per a efectuar treballs temporals o específics;
darrera modificació: Març 2012
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS Accessibilitat Avís legal   Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes. CEUCAT.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech