Accions del document

Degans i directors

Comparteix Share
Els degans de facultat i els directors d'escola exerceixen les funcions de direcció i de gestió ordinària i tenen la representació dels seus centres.

Les atribucions principals dels degans i directors d'escola són:

 

 • representar la facultat o l'escola;
 • dirigir, coordinar i supervisar les activitats de la Facultat o Escola i, en especial, l'organització de les activitats docents;
 • dirigir els serveis de la Facultat o Escola i vetllar perquè disposin dels mitjans necessaris;
 • acordar la distribució de dotacions pressupostàries entre departaments i serveis de la Facultat o Escola i organitzar l'execució de les partides pressupostàries corresponents;
 • vetllar pel compliment de les disposicions aplicables a la Facultat o Escola, especialment les relatives al bon funcionament de la docència i dels serveis;
 • proposar al rector el nomenament i el cessament dels vicedegans o sotsdirectors, i del secretari de la Facultat o Escola, així com dels coordinadors d'estudis per a cada titulació;
 • convocar i presidir la Junta de Facultat o Escola i executar els seus acords;
 • vetllar perquè els membres de la Facultat o Escola compleixin els seus deures i se'ls respectin els seus drets, d'acord amb les normes específiques que els regulin;
 • resoldre els expedients de convalidació, a proposta del coordinador d'estudis de la titulació corresponent.
darrera modificació: Març 2012
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS Accessibilitat Avís legal   Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes. CEUCAT.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech