Accions del document

Junta de Centre

Comparteix Share
A les universitats públiques la Junta de Centre és l'òrgan col·legiat de govern de les facultats i escoles.

En la seva composició hi ha representants tant del Personal Docent Investigador (PDI) i del Personal d'Administració i Serveis (PAS) com de l'Estudiantat.

Les atribucions principals de les Juntes de Facultat o d'Escola depenen del seu reglament, però en general són:

 • elaborar i aprovar el reglament de la Facultat o Escola en el marc de les directrius establertes pel Consell de Govern;
 • vetllar per l'execució de les polítiques d'actuació de la Facultat o Escola;
 • aprovar el pla docent i vetllar per l'organització de la docència;
 • elaborar els projectes de plans d'estudis;
 • participar en l'elaboració de propostes de creació de noves titulacions o de la seva supressió;
 • aprovar el pressupost anual i la rendició de comptes de l'aplicació d'aquest pressupost;
 • informar de la creació, modificació o supressió de departaments i l'adscripció de centres que imparteixin les titulacions assignades a la Facultat o Escola;
 • resoldre els conflictes relatius a l'adjudicació de docència d'assignatures que puguin sorgir amb els departaments i àrees de coneixement o especialitats;
 • proposar el nomenament de doctors honoris causa;
darrera modificació: Març 2012
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS Accessibilitat Avís legal   Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes. CEUCAT.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech