Accions del document

Òrgans i institucions a nivell d'universitat

Comparteix Share
Consell de l'Estudiantat
El consell de l'estudiantat és el màxim òrgan de representació estudiantil de la universitat.
Claustre Universitari
A les universitats públiques el Claustre Universitari és l'òrgan màxim de representació de la comunitat universitària. Debat les línies generals d'actuació de la Universitat, controla la gestió dels càrrecs i impulsa l'activitat normativa d'altres òrgans de govern.
Consell de govern
A les universitats públiques el Consell de Govern és l'òrgan suprem de govern de la Universitat i, com a tal, estableix les seves línies estratègiques i programàtiques, així com les directrius, normatives i procediments per a la seva aplicació, en els àmbits de l'organització dels ensenyaments, de la recerca, dels recursos humans i econòmics i en l'elaboració de pressupostos.
Consell Social
A les universitats públiques el Consell Social és l'òrgan de participació de la societat en la Universitat i, com a tal, col·labora amb la Universitat en la definició dels criteris i de les prioritats de la seva planificació estratègica.
Rector/a i equip de govern
El rector és la màxima autoritat acadèmica de la Universitat i en té la representació legal i institucional. Exerceix la direcció, el govern i la gestió de la Universitat; desenvolupa les línies d'actuació aprovades pels òrgans col·legiats corresponents i n'executa els acords.
Síndic de greuges universitari
A les universitats púbilques el síndic de greuges s’encarrega de vetllar pels drets i les llibertats de l’alumnat, del personal docent i investigador, i del personal d’administració i serveis davant les actuacions dels diversos òrgans i serveis universitaris; i també d’exercir una activitat informativa permanent sobre el funcionament de la Universitat.
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes. CEUCAT.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech