Accions del document

Claustre Universitari

Comparteix Share
A les universitats públiques el Claustre Universitari és l'òrgan màxim de representació de la comunitat universitària. Debat les línies generals d'actuació de la Universitat, controla la gestió dels càrrecs i impulsa l'activitat normativa d'altres òrgans de govern.

Hi són representats els tres estaments: Personal Docent Investigador (PDI), Personal d'Administració o Serveis (PAS) i Estudiants.

 

Està regulat pels estatuts de cada universitat, però les seves funcions principals solen ser:

 

 • elaborar i aprovar els Estatuts de la Universitat;
 • reformar els Estatuts de la Universitat, a proposta del rector, del Consell de Govern o d'una cinquena part dels claustrals;
 • aprovar el seu propi reglament de funcionament;
 • convocar, amb caràcter extraordinari, l'elecció de rector;
 • escollir i revocar el síndic de greuges, aprovar el reglament pel qual es regeix i debatre l'informe anual que adreci al Claustre sobre la seva activitat;
 • escollir els seus representants en el Consell de Govern;
 • conèixer i debatre les línies generals de la política de la Universitat;
 • sol·licitar informació sobre qualsevol aspecte de l'activitat universitària al rector i als altres òrgans de direcció, de govern o de gestió;
 • sol·licitar la compareixença, davant del Claustre, dels representants dels òrgans universitaris acadèmics o institucionals;
 • formular recomanacions, propostes i declaracions institucionals;
 • debatre els informes que li siguin presentats i valorar la gestió dels òrgans i dels serveis de la Universitat;
 • formular propostes normatives que traslladarà al Consell de Govern;
 • exercir les altres competències que li atribueixin la legislació vigent, els presents Estatuts i la normativa de desenvolupament.

darrera modificació: Març 2012
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS Accessibilitat Avís legal   Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes. CEUCAT.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech