Accions del document

Consell de govern

Comparteix Share
A les universitats públiques el Consell de Govern és l'òrgan suprem de govern de la Universitat i, com a tal, estableix les seves línies estratègiques i programàtiques, així com les directrius, normatives i procediments per a la seva aplicació, en els àmbits de l'organització dels ensenyaments, de la recerca, dels recursos humans i econòmics i en l'elaboració de pressupostos.
Hi són representats els tres estaments: Personal Docent Investigador (PDI), Personal d'Administració o Serveis (PAS) i Estudiants.

Està regulat pels estatuts de cada universitat, però les seves atribucions principals solen ser:
 • proposar al Consell Social la creació de noves titulacions o carreres;
 • concertar acords amb d'altres universitats estatals o estrangeres i altres entitats públiques o privades;
 • proposar al Consell Social la creació, modificació o supressió de centres universitaris;
 • proposar el pressupost i la programació plurianual de la Universitat i la memòria econòmica;
 • informar i adoptar acords sobre les plantilles i les vacants de places de professors i de personal d'administració i serveis;
 • acordar transferències de crèdits de la seva competència;
 • desenvolupar els Estatuts i exercir les funcions normatives, llevat dels supòsits en què s'atribueixin a d'altres òrgans universitaris;
 • establir o desenvolupar les normes de disciplina acadèmica;
 • decidir la creació, la modificació i la supressió de departaments.
darrera modificació: Març 2012
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS Accessibilitat Avís legal   Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes. CEUCAT.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech