Accions del document

Rector/a i equip de govern

Comparteix Share
El rector és la màxima autoritat acadèmica de la Universitat i en té la representació legal i institucional. Exerceix la direcció, el govern i la gestió de la Universitat; desenvolupa les línies d'actuació aprovades pels òrgans col·legiats corresponents i n'executa els acords.

Les funcions principals del rector són les de representar oficialment la Universitat davant dels poders públics i davant d'entitats públiques o privades i representar judicialment i administrativament la Universitat en tota mena de negocis i actes jurídics; nomenar i cessar els vicerectors (informant-ne al Claustre), el secretari general, el secretari general adjunt i el gerent de la Universitat (escoltat el Consell Social); i exercir totes les facultats de govern i d'administració no atribuïdes expressament pels Estatuts als altres òrgans rectors. La durada del seu mandat és de quatre anys i pot ser reelegit per un període consecutiu. El rector podrà delegar funcions als vicerectors, que poden substituir-lo en cas de necessitat.

 

La resta de membres del seu equip són:

El secretari general dóna fe dels actes i acords de la Universitat i és la persona responsable superior dels registres i arxius universitaris i de l'assessoria jurídica, i garanteix la publicitat dels acords de la Universitat.

Els vicerectors són les persones responsables de dirigir i de coordinar les diverses àrees i activitats universitàries que el rector els atribueixi i exerceixen, a més, les competències que els delegui.

El gerent, d'acord amb el rector i amb les directrius marcades pel Consell de Govern i pel Consell Social, dirigeix i gestiona els serveis administratius i econòmics de la Universitat.

darrera modificació: Març 2012
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes. CEUCAT.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech