Accions del document

Síndic de greuges universitari

Comparteix Share
A les universitats púbilques el síndic de greuges s’encarrega de vetllar pels drets i les llibertats de l’alumnat, del personal docent i investigador, i del personal d’administració i serveis davant les actuacions dels diversos òrgans i serveis universitaris; i també d’exercir una activitat informativa permanent sobre el funcionament de la Universitat.

Les actuacions que li corresponen estan sempre dirigides a la millora de la qualitat universitària en tots els àmbits, no estan sotmeses al mandat imperatiu de cap instància universitària i es regeixen pels principis d’independència i d’autonomia.

 

Les funcions del síndic de greuges estan regulades pels estatuts de cada universitat, però solen ser:

  • Rebre les queixes i les observacions que, sobre el funcionament de la Universitat, li formulin les persones que tenen interès legítim per fer-ho.
  • Presentar propostes de resolució, amb caràcter no vinculant, davant els òrgans competents, dels assumptes que hagin estat sotmesos a la seva consideració, i ser informat de les decisions que, si escau, s’adoptin.
  • Actuar com a mediador o àrbitre en els conflictes entre individus o grups de la comunitat universitària, i proposar fórmules de conciliació o transacció vinculants sempre que les parts li sol·licitin de comú acord.
darrera modificació: Març 2012
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes. CEUCAT.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech