Accions del document

La presidenta del CEUCAT entra al Consell Assessor de l'ANECA

Comparteix Share
10/07/2013 La presidenta del CEUCAT ha estat elegida pel Ple del CEUNE com a membre del consell assessor de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i l'Acreditació (ANECA)
El ple del CEUNE reunit el 10 de juliol de 2013 a Madrid ha elegit Gemma Espigares, presidenta del CEUCAT, i Ricardo Roson de la Universitat de Granada, com a membres del Consell Asesor de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i l'Acreditació  (ANECA)

Las funcions d'aquest òrgan, tal com recull el reglament de la seva pàgina web, són:

 

FUNCIONES DEL CONSEJO ASESOR
  • Informar al Patronato sobre los procedimientos y actuaciones desarrollados por la Fundación con la periodicidad que se determine reglamentariamente.
  • Realizar los estudios e informes que le sean solicitados por el Patronato o el Director o Directora.
  • Proponer al director o directora y al Patronato iniciativas de actuación.
  • Informar, en los términos que se establezca reglamentariamente, sobre el cumplimiento, por parte de la Fundación, de normas o códigos de buenas prácticas que se desarrollen en el seno de estructuras o redes nacionales o internacionales en las que se integre la Fundación.
  • Asesorar al Patronato y al director o directora de la Fundación en cuantas cuestiones éstos le demanden.

 

El procés d'elecció dels membres d'aquest consell no ha estat exempt de polèmica. I és que per convocar les eleccions calia que la Comissió Permanent del CEUNE establís quins criteris calia que complissin els possibles candidats.

 

A proposta del Vicepresident segon del CEUNE (Gabriel Martín), i tot i l'oposició dels representants catalans presents a la reunió Jordi Codony (expresident del CEUCAT) i Carlos Pérez (UAB), va ser el passat 5 de desembre de 2012 quan la permanent del CEUNE va vetar l'accés al consell assessor de l'ANECA als estudiants que han adquirit formació i experiència en qualitat en agències com l'AQU Catalunya, i la resta d'agències de qualitat autonòmiques.

 

Al plenari del CEUNE celebrat al desembre de 2012, on s'havien de produir les eleccions al consell assessor de l'ANECA, aquesta restricció va rebre tal rebuig que el Secretari General d'Universitats del Ministeri d'Educació (Federico Morán) es va veure obligat a retirar el punt de l'ordre del dia i postposar les eleccions. I és que els criteris menyspreaven a les agències autonòmiques i semblaven fets a mida perquè fos elegit Gabriel Martín, autor dels requists.


Finalment, la comissió permanent del CEUNE va fer marxa enrere i va modificar els criteris que havien de complir els candidats a formar part del consell assessor de l'ANECA.

 

Durant el ple del CEUNE del 10 de juliol, Gabriel Martin (Vicepresident segon del CEUNE)  es va veure forçat a retirar la seva candidatura, per la manca evident de suports i les dures crítiques per l'acumulació de càrrecs que professa.  I en aquest context van ésser elegits Gemma Espigares, presidenta del CEUCAT, i Ricardo Roson de la Universitat de Granada.
arxivat sota: , ,
darrera modificació: Juliol 2013

Notícies

Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes. CEUCAT.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech