Accions del document

Tenir beca serà més difícil - CP CEUNE

Comparteix Share
14/05/2012. El Ministeri ha explicat a la Comissió Permanent del CEUNE que tenir beca serà ara més complicat

Avui s'ha reunit la Comissió Permanent del CEUNE, a Madrid, amb un ordre del dia que només contenia com a punt a tractar "Proyecto de Real Decreto por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para el curso 2012-2013". 

La primera crítica ha estat no tenir el text del decret per valorar-lo, ja que només s'ha comptat amb l'explicació dels canvis que ha relatat la Sra. Amparo Camarero (Secretaria General de Universidades) sense tenir ocasió de reflexionar prou sobre el text.

Per una banda, amb aquest RD es mantenen les quanties de les beques (quantitat de diners atorgada a cada becari) i els llindars de renta (límit superior de renta familiar per tenir det a beca). El pressupost destinat a beques, segons afirmava Camarero, també es manté. Però la previsió d'un major nombre de persones amb rendes familiars que els fan mereixedors de beca i el fet que no hi hagi més diners que l'any passat fa que el Ministeri hagi buscat una forma de limitar els estudiants amb beca. I això ho volen aconseguir endurint els requisits acadèmics que han de complir els becaris. Alguns exemples:

Als graus, per tenir dret a beca el primer any d'estudis caldrà haver obtingut més d'un 5,5 a la fase general de les PAAU (abans 5) i matricular 60ECTS. Pel que fa a estudiants que continuen els estudis (grau o títols antics) canvien els requisits i es passa a exigir un rendiment de:  A) ciències i ciències de la salut: 80%      B) arquitectura i enginyeries: 65%       C) la resta: 90%

En el cas de le beques salari s'augmenten els requisits fins a un 6 a les PAAU i un 100% de rendiment acadèmic (85% en enginyeries). Pel que fa als màsters caldrà matricular 60ECTS, tenir una nota mitjana de 6,5 als estudis que donin accés al màster i un 100% de rendiment acadèmic si es vol tenir beca el segon curs del màster. A més, les beques no cobriran segones, terceres ni successives matrícules (i no es diferencia com fins ara entre estudis tècnics i la resta).

 

Davant aquestes dades els estudiants, entre els que es trobaven el president del CEUCAT (Jordi Codony) i la vicepresidenta II del CEUNE (María José Romero), han mostrat la seva preocupació. Codony afirmava que "molts actuals becaris perdran la beca (i si això els impedeix continuar els estudis, augmentarà la taxa d'abandonament)". Tot i que és bo que s'exigeixi als becaris que aprofitin els recursos públics que se'ls atorguen, els membres de la comissió afirmaven que "no amb aquestes xifres".

També han manifestat que les mesures plantejades, com també el RD14/2012, "carreguen contra els estudiants per uns baixos rendiments que no sempre són culpa seva" (també influeixen factors com la qualitat de la docència, la capacitat dels docents, les diferents normatives d'avaluació o de permanència, així com el nombre de convocatòries per curs, entre d'altres). Tot i reconèixer que això és cert, el Ministeri ha deixat per a propers cursos la resolució d'aquests problemes no relacionats amb l'estudiantat ja que "no es poden solucionar a curt termini".

Davant la negativa a fer modificacions sobre el projecte de RD per part del Ministeri, els estudiants també han demanat una flexibilització de normatives de permanència i estudis a temps parcial per pal.liar els efectes d'aquestes negatives mesures. Així, es permetría als estudiants matricular menys crèdits (els que es puguin arribar a pagar) i/o compaginar-los amb treball (si és que en troben). Per això, han demanat a Camarero que transmeti la petició als rectors al proper Consejo de Universidades. També han reclamat que es demani a les comunitats autònomes que els possibles augments de preus que permet el RD14/2012 es destinin a la creació d'un major nombre de beques, i li han demanat a Camarero que ho transmeti a la propera Conferència General de Política Universitària.

Pel que fa a Màsters, els estudiats han exigit que els màsters "professionalitzadors" (aquells que substitueixen les antigues llicenciatures i que dónen accés a professions regulades) tinguin uns requisits acadèmics iguals que els graus, com passa al RD14/2012 amb els preus de matrícula. En aquest cas concret, Camarero ha assegurat que intentarà canviar el decret per fer-ho possible.

Al torn obert els estudiants han mostrat el seu rebuig al RD14/2012, han demanat poder participar en la gestació dels documents (i no només ésser informats sobre les mesures un cop decidides), que es convoqui el plenari del CEUNE (que segons han sabut el Ministeri vol convocar al més de Juliol), que es publiqui al BOE el Reglament del CEUNE (aprovat l'octubre passat), que segueixin els treballs per redactar una nova llei de disciplina, i que el Ministeri defensi la tasca dels representants d'estudiants (democràticament elegits pels seus companys) que han estat atacats recentment a través d'alguns mitjans de comunicació.

El president del CEUCAT ha valorat negativament la política del Ministeri de "presentar-nos les mesures quan ja no es poden modificar" i "la poca participació que s'ha deixat tenir als estudiants, tot i que hem demostrat en moltes ocasions que coneixem molt bé la universitat i detectem errors i problemes que el Ministeri no s'ha arribat a plantejar".

darrera modificació: Desembre 2012

Notícies

Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes. CEUCAT.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech